Servis oken, když je ulomený, prasklý nebo rezavý pant

Poškozený, ulomený, prasklý nebo rezavy pant okna nebo balkonových dveří je závažné a nebezpečné poškození vzniklé zpravidla zanedbáním předepsané údržby. Pro opravu poškozeného pantu nás neváhejte kontaktovat. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít. U oken starších více než 15 let je obvykle nutné originální díly nahradit novějšími dostupnými typy.
Rezavý a utržený pant okna
Servis oken, výměna kování
Seřízení okna
Oprava okna, výměna rozbité kliky

SERVIS OKEN - ULOMENÝ NEBO REZAVÝ PANT NA OKNĚ A BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

605 421 978
OPRAVÁŘ OKEN .CZ Kalenda Jan Podkrušnohorská 277, Litvínov Tel: 605 421 978
Servis oken, výměna kování
Oprava okna, výměna rozbité kliky

Servis oken, když je ulomený, prasklý nebo

rezavý pant

Poškozený, ulomený, prasklý nebo rezavy pant okna nebo balkonových dveří je závažné a nebezpečné poškození vzniklé zpravidla zanedbáním předepsané údržby. Pro opravu poškozeného pantu nás neváhejte kontaktovat. Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, vám okno vypadne z rámu nebo nepůjde otevřít či zavřít.

SERVIS OKEN - ULOMENÝ NEBO REZAVÝ PANT NA OKNĚ A

BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

Rezavý a ulomený pant plastového okna