Servis oken a dveří - Opravář Oken.cz

Poškozený - ulomený, prasklý nebo rezavy pant okna nebo balkonových dveří je závažné a nebezpečné poškození

vzniklé zpravidla zanedbání předepsané údržby. Pro opravu poškozeného pantu nás neváhejte kontaktovat.

Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít. U oken starších více než 15 let je obvykle nutné originální díly nahradit novějšími dostupnými typy, tato výměna bývá časově a finančně náročnější.
OPRAVÁŘ OKEN TEL: 605 421 978 email:info@kalmont.cz
Kalenda Jan Podkrušnohorská 277, 436 03 Litvínov IČ: 88667847 Neplátce DPH
Servis a oprava oken a dveří Most, Litvínov, Osek, Meziboří, Lom

ULOMENÝ, REZAVÝ PANT OKNA NEBO BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ

Ulomený, rezavý, prasklý pant okna
Servis a oprava oken a dveří - Opravář Oken.cz Litvínov

PRASKLÝ, REZAVÝ ČI ZLOMENÝ PANT OKNA

Poškozený, ulomený, prasklý nebo rezavý pant okna

nebo balkonových dveří je závažné a nebezpečné

poškození vzniklé zpravidla zanedbání předepsané

údržby a vyžaduje odborný servis.

Okno nebo dveře s ulomeným pantem neotevírejte a zabezpečte jej proti náhodnému otevření např. demontáží kliky nebo přelepením izolepou. Pozor, hrozí uvolnění křídla z rámu a hrozí úraz a poškození. Uvolněné křídlo však můžete sami vrátit do rámu (na vlastní riziko), nadzvedněte jej nejlépe s pomocí další osoby a zatlačte zpět a klikou jej zavřete a už s ním nemanipulujte. Příp. po obvodu přelepte vhodnou (širokou) izolepou k rámu. Ujistěte se, že nemůže dojít k uvolnění křídla nebo k úrazu. V případě zjištění poškození, nadměrné rzi kování, neobvyklých zvuků (vrzání, pískání apod.) při pohybu křídla, omezení otevření křídla nebo při špatné ovladatelnosti klikou nás neváhejte kontaktovat. Při zanedbání těchto prvotních příznaků dochází k dalšímu poškození a může dojít k vážnému úrazu při uvolnění křídla z rámu. Dodržujte předepsané intervaly pravidelných servisních prohlídek a nečekejte, až vám okno vypadne z rámu nebo až nepůjde otevřít či zavřít.
Rezavý, ulomený, prasklý pant PVC okna, Opravář Oken.cz
OPRAVÁŘ OKEN .CZ Kalenda Jan Podkrušnohorská 277, Litvínov Tel: 605 421 978 e-mail: info@kalmont.cz